Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΙΚ: Στις τράπεζες η πληρωμή των φόρων

Στις τράπεζες μεταφέρεται το γκισέ της εφορίας, καθώς με δύο αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα προβλέπεται η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ αλλά και των φόρων ακινήτων από αυτές.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) συμμετέχει στη διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό του 0,06 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Η αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ ορίζεται στα εξής ποσά:

α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, για πληρωμή μέσω καταστήματος.

β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ.).

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το ελληνικό δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις. Στους υπόχρεους προς καταβολή βεβαιωμένων οφειλών δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανέναν λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην απόφαση ορίζεται ακόμη ότι δεν απαιτείται εκ μέρους των υπόχρεων τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον βεβαιωμένο φόρο.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749592/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: