Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ελαστικότερο το «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Eλαστικότερα γίνονται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» ενώ προστίθεται και μία νέα κατηγορία δικαιούχων με χαμηλότερο εισόδημα μετά τις τροποποιήσεις που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ανανεωμένο πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν όλες τις κατοικίες, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα με την προϋπόθεση ότι:

Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ.
Εχουν καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση με τη Δ.
Αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τον αριθμό των ιδιοκτησιών ανά πολίτη, την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενώ στις πολυκατοικίες, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν, μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν τα τελευταία τρία χρόνια.
Καταργούνται οι περιορισμοί σχετικά με τα κτήρια πριν από το 1990.
Δυνατότητα παροχής πενταετούς ή εξαετούς δανείου αντί για τετραετές.
Αύξηση της προκαταβολής από το 30% στο 40% του προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενώ το πρόγραμμα προβλέπει δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα.
Η νέα κατηγορία δικαιούχων αφορά ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα κάτω ή ίσο των 12.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω ή ίσο των 20.000 ευρώ.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ (τα ακίνητα για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ είναι αυξημένα) και με οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ.
Δάνειο
Το πρόγραμμα αφορά σε παροχή δανείου με ευνοϊκούς όρους και επιδότησης προκειμένου ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας να υλοποιήσει έργα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως τοποθέτηση μόνωσης, κουφωμάτων κ.λπ. Μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα έχουν κατατεθεί 47.000 αιτήσεις στις τράπεζες, από τις οποίες περίπου οι μισές έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για περισσότερες, προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ, έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής. Περί τις 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και 1.800 ολική εκταμίευση.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=112834235

Δεν υπάρχουν σχόλια: