Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Υπόκεινται σε φόρους οι ημιυπαίθριοι

Θα υπολογίζονται για την επιβολή ΕΤΑΚ, φόρου μεταβίβασης, δημοτικών τελών

Σε φόρους, τέλη και λοιπές εισφορές, θα υπόκεινται οι ημιυπαίθριοι, τα υπόγεια και τα γκαράζ που θα υπαχθούν στη «ρύθμιση Σουφλιά». Σύμφωνα με τη χθεσινή διευκρινιστική ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από σειρά δημοσιευμάτων, η «τακτοποίηση» θα συνεπάγεται την αναπροσαρμογή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, την αύξηση των φόρων κληρονομιάς και μεταβίβασης, καθώς και την αύξηση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης κ.λπ. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες των «τακτοποιημένων» ημιυπαίθριων, υπογείων και γκαράζ δεν θα κληθούν να καταβάλλουν αναδρομικά φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις για τα προηγούμενα έτη, από την ημερομηνία ανέγερσης του κτιρίου έως σήμερα. Χωρίς αυτό να έχει διευκρινιστεί διά της επίσημης οδού, το πιθανότερο είναι οι «τακτοποιημένοι» χώροι να πρέπει να υποβληθούν το 2010 με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλοντας εκ νέου το έντυπο Ε9 με όλες τις μεταβολές που θα έχουν επέλθει στα ακίνητα. Ταυτόχρονα οι κατοικίες που μετά την τακτοποίηση ξεπεράσουν τα 200 τ.μ. θα υπάγονται σε τεκμήριο κατοικίας.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_04/07/2009_320988

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ...

ΚΡΙΜΑ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: