Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

14 + 1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία «τακτοποίησης» των παράνομα κλεισμένων χώρων

Το 10% της αντικειμενικής αξίας του παράνομα κλεισμένου ημιυπαίθριου (ή αντίστοιχα, παράνομα κλεισμένου χώρου στάθμευσης ή υπογείου που έχει παράνομα αλλάξει χρήση) θα κληθούν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες τους μέχρι το τέλος του έτους. Με τον τρόπο αυτόν οι ιδιοκτήτες θα εξαιρεθούν από την κατεδάφιση ή την καταβολή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου. Ταυτόχρονα, σε κάθε νέα οικοδομική άδεια που θα εκδίδεται από αύριο, οι ημιυπαίθριοι χώροι μειώνονται στο 15% έναντι το 20% του κτιρίου και ισοκατανέμονται ανά όροφο. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της τροπολογίας που καταθέται σήμερα το ΥΠΕΧΩΔΕ στη Βουλή. Η «Κ» παρουσιάζει την τροπολογία με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
- Ποιους χώρους αφορά η τροπολογία;
-Τους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου περιγράμματος κτιρίου (δηλαδή σε νόμιμο κτίριο), αλλά έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση: κλεισμένοι ημιυπαίθριοι, υπόγεια που έχουν μετατραπεί σε κύριους χώρους κατοικίας, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης που έχουν κλειστεί και μετατραπεί σε κατοικίες, καταστήματα κ. λπ. και άλλες ανάλογες προσθήκες. Η τροπολογία αφορά κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί έως και σήμερα, 2 Ιουλίου.
-Τι προβλέπει η τροπολογία;
-Ο πολίτης μπορεί να «τακτοποιήσει» τον αυθαίρετο χώρο καταβάλλοντας ως πρόστιμο το 10% της αντικειμενικής αξίας που έχει ο ημιυπαίθριος την ημέρα ψήφισης του νόμου. Για παράδειγμα, για έναν ημιυπαίθριο 15 τ. μ. σε μια περιοχή που έχει σήμερα αντικειμενική αξία 1.500 ευρώ/τ. μ., θα πρέπει να καταβληθούν 2.250 ευρώ (15 Χ 1.500 Χ 10%). Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται από την οικεία πολεοδομία, μετά τη δήλωση του χώρου από τον πολίτη.
- Με ποιον τρόπο θα γίνει η δήλωση του παράνομου χώρου;
- Με δύο τρόπους. Είτε με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην πολεοδομική υπηρεσία, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή με την αποστολή τους με συστημένη επιστολή, εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ. Με την αίτηση κατατίθεται προκαταβολή 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους και 350 ευρώ για υπόγεια και γκαράζ, υπό τη μορφή παραβόλου.
- Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
-Αίτηση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στην οποία επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση (με συνοπτική περιγραφή του χώρου, εμβαδόν, χρήση, αριθμό οικοδομικής άδειας και χρόνος έκδοσής της) και κάτοψη του ορόφου όπου βρίσκεται ο χώρος.
- Υπάρχει κάποια διευκόλυνση στον τρόπο πληρωμής;
-Η εισφορά μπορεί να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εντός εννεαμήνου. Αν όμως καταβληθεί ολόκληρη, τότε έχει έκπτωση 10%.
- Αν χρειαστεί η βοήθεια μηχανικού, ποια θα είναι η αμοιβή του;
-Ορίζεται ως ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
- Πώς πιστοποιείται η «τακτοποίηση» του χώρου;
-Με βεβαίωση της πολεοδομίας.
- Μετά τη δήλωσή του, ο παράνομα κλεισμένος χώρος γίνεται νόμιμος;
- Οχι. Απλά μπορεί να διατηρήσει τη χρήση που έχει σήμερα (λ. χ. κατοικία, κατάστημα), εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου. Ο δηλωθείς χώρος δεν εγγράφεται ως χώρος κύριας χρήσης, δεν έχει δικαίωμα ποσοστού επί του οικοπέδου, δεν δηλώνεται στο κτηματολόγιο, δεν προσμετράται στην αξία του ακινήτου σε μια υποθήκη. Απλά «τακτοποιείται» και μπορεί να φορολογηθεί.
- Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης ότι δεν θα ξανακληθεί να πληρώσει στο μέλλον;
- Οπως ορίζει η τροπολογία, με την υποβολή των δικαιολογητικών αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων (πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, κατεδάφιση).
- Τι γίνεται με τους νέους ημιυπαίθριους;
- Για τα νέα κτίρια, οι ημιυπαίθριοι μειώνονται στο 15% (από 20% σήμερα) και ισοκατανέμονται υποχρεωτικά σε όλους τους ορόφους. Επίσης θα έχουν μέγιστο βάθος 1,8 μέτρα (και μέγιστο πλάτος 2,5 μέτρα), ώστε να μην γίνεται να μετατραπούν σε επιπλέον δωμάτιο (αλλά... σε αποθήκη). Εξαιρούνται οι τουριστικές εγκαταστάσεις.
- Τι γίνεται με τους νέους υπέργειους κλειστούς χώρους στάθμευσης;
- Θα προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης.
- Τι προβλέπεται για τους νέους υπόγειους χώρους;
- Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν κατά 0,8 μέτρα το επίπεδο του εδάφους (αντί 1,5 μ. σήμερα, στις εντός σχεδίου περιοχές).
- Αν ένας πολίτης έχει ήδη καταβάλει σήμερα πρόστιμο διατήρησης, καθώς έχει διαπιστωθεί λ. χ. ότι έκλεισε παράνομα έναν χώρο στάθμευσης, τι θα ισχύσει;
-Δίνεται η δυνατότητα να καταθέσει δήλωση για «τακτοποίηση» του χώρου. Διαφορετικά, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι κατά πολύ υψηλότερα.
- Πού θα καταλήξουν τα χρήματα που θα εισπραχθούν από τα πρόστιμα;
-Στον προϋπολογισμό. Επιπλέον, 20 ευρώ ανά δήλωση θα δοθούν ως μπόνους στους εργαζομένους που θα απασχοληθούν με το ζήτημα στις πολεοδομίες και 40 ευρώ στο ΕΤΕΡΠΣ (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων).
Πρόστιμα
- Τι γίνεται αν δεν δηλωθεί ένας ημιυπαίθριος;
– Αν διαπιστωθεί αυθαιρεσία, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου. Οχι, όμως, με βάση τα αυστηρά πρόστιμα που ισχύουν μετά το 2003, αλλά με όσα προϋπήρχαν: πρόστιμο ανέγερσης 30% της αξίας του αυθαιρέτου χώρου και πρόστιμο διατήρησης 5% της αξίας ετησίως, μέχρι την κατεδάφιση του χώρου. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απείλησε ότι θα υπάρξουν συστηματικοί έλεγχοι, με τη συνδρομή της εφορίας, προκειμένου να καταγραφούν οι παρανομούντες. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που να συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυνση (λ. χ. στελέχωση υπηρεσιών ελέγχου).
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_02/07/2009_320596

Δεν υπάρχουν σχόλια: