Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα για τις κατοικίες

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1980. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε κατοικίες κατασκευασμένες πριν από το 1980 που κατοικούνται από οικογένειες με συνολικό ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 25.000 ευρώ ή το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Το έργο αφορά την τοποθέτηση μόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την αντικατάσταση των καυστήρων- λεβήτων με αντίστοιχα συστήματα υψηλής απόδοσης, καθώς και τη χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων ζεστού νερού και ανακλαστικών χρωμάτων για το εξωτερικό κέλυφος. Οι δράσεις θα σχεδιάζονται και θα προτείνονται σε ολοκληρωμένη τεχνική μορφή από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών και οι αιτήσεις θα συλλέγονται μέσω των τοπικών ΚΕΠ. Η συνολική συμμετοχή του κράτους υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της χρηματοδότησης κάθε επιλεγόμενου έργου θα κυμαίνεται από 30% ως 50%.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=269073&ct=32&dt=21/05/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: