Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Σαράντα φόροι-καπέλο στα ακίνητα

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά σαράντα φόροι και τέλη επιβαρύνουν τα ακίνητα στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η κατοικία αποτελεί από τις πλέον σημαντικές πηγές εσόδων για τα δημόσια ταμεία.
Οι φόροι αυτοί και τα τέλη αφορούν στην απόκτηση, στην εκμετάλλευση, και στην κατοχή των ακινήτων, ενώ δέκα εξ αυτών πηγαίνουν σε ταμεία τρίτων.
Ωστόσο, το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) δεν επιβλήθηκε με σκοπό να ενοποιήσει κάποιους από αυτούς τους φόρους;
Η αρχική σκέψη ήταν αυτή, να ενσωματωθούν δηλαδή μέσα στο ΕΤΑΚ φόροι και τέλη, που σήμερα οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν, με σκοπό να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα στην περιουσία.
Τελικά, ο μόνος φόρος που καταργήθηκε είναι αυτός της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), ο οποίος είναι η τρίτη φορά που καταργείται τα τελευταία 28 χρόνια, για να αντικατασταθεί από άλλο φόρο ή τέλος.
Μάλιστα, κατά την επαναφορά του τις προηγούμενες δύο φορές, δεν καταργήθηκαν αυτοί που επιβλήθηκαν για να τον αντικαταστήσουν!
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μέσω της πανελλήνιας ομοσπονδίας τους, ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών να ενσωματώσει στο ΕΤΑΚ –εκτός από το ΦΜΑΠ– και:
* Το συμπληρωματικό φόρο ενοικίων,
* Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση-ιδιόχρηση επαγγελματικής στέγης,
* Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), και
* Το φόρο Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ)

Δείτε, λοιπόν, ποιοι είναι οι 40 φόροι και τέλη, που επιβαρύνουν τα ακίνητα:


Α. Φόροι - τέλη επί του εισοδήματος από ακίνητα
1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων - 15-40%
2. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων - 1,5%-3%
3. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) - 3,6%
4. Τεκμ. εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγ.στέγης & Β΄κατοικίας - 15-40%
5. Διπλάσιο τεκμ. εισόδημα ιδιοκατοίκησης άνω των 200 τ.μ. - 15-40%
6. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ - 3%
7. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ - 2%

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων
8. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή - 19%
9. Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (χωρίς αποπληθωρισμό) - 5-20%
10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων - 9-11%
11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων - 3% επί ΦΜΑ
12.Τέλος Συναλλαγής για μεταβιβάσεις ακινήτων & α΄κατοικίας - 1%
13. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) - έως 4,5%
14. Φόρος Διανομής Ακινήτων - έως 2,25%
15. Φόρος Χρησικτησίας - 9-11%
16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικώνκατά τη σύνταξη συμβολαίων - 6,50‰
17. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικώνκατά τη μεταγραφή - 1,25‰
18. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων - 4,5-7,5‰

Γ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων
19. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
Α΄ Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς - 1%
Β΄ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. - 1%
Γ΄ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους - 20-40%
20. Φόρος Δωρεάς ακινήτων
Α΄ Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς - 5-20%
Β΄ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. - 10-30%
Γ΄ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους - 20-40%

Δ. Περιοδικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακινήτων
21. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) ετήσιο - 1‰ (Φυσ. πρόσ.) - 6‰ (Νομ. πρόσ.)
22. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ετήσιο, επί κτισμάτων και οικοπέδων, (πρόστιμο 200% σε περίπτωση αδήλωτου ακινήτου) - 0,25-0,35‰
23. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών, ετήσιος - 3%
24. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων(περιοδικός) - για γη 5%, για κτίρια 8%
Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων
25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού - Ελεύθερα από ΟΤΑ
26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων - Ελεύθερα από ΟΤΑ
27. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες) - Ελεύθερα από ΟΤΑ
28. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση) - Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ
29. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ.πόλεως (Ν.1337/83) - σε γή ως 60%, σε χρήμα ως 25%
30. Εισφορά υπεραξίας λόγω νέων έργων - με το Ν.2508/97
31. Tέλος Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟΣ, με το Ν.2508/97
32. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο - 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ.αξίας

Ζ. Φόροι, Τέλη και Εισφορές οικοδομικής αδείας και ανοικοδόμησης κτιρίων
33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας - 1% επί προυπολ.
34. Τέλος οικοδομικών έργασιών - ΚΗ΄ ψήφισμα/1947
35. Κράτηση υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ - επί προϋπολογισμού
36. Κράτηση υπέρ Δήμου - επί προϋπολογισμού
37. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ - 90% περ. επί του τεκμ. ημερομισθίου
38 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών - 19%
39. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου - Ελεύθερα από ΟΤΑ
40. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) - Ν.4483/65 (άρθρο 8)

Δεν υπάρχουν σχόλια: