Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Πώς θα φορολογείται το εισόδημα από την Πρωτοχρονιά

Τα πάνω κάτω στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φέρνει το υπό κατάθεση στη βουλή νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το Capital.gr παρουσιάζει το «χάρτη» των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων

Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα έχει μόνο τρία κλιμάκια και μηδενικό αφορολόγητο όριο. Ο φορολογικός συντελεστής για το κλιμάκιο εισοδήματος έως 25.000 ευρώ ορίστηκε στο 21%, για το τμήμα του εισοδήματος από 25.000 έως 48.000 ευρώ ορίστηκε στο 36% και για εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ ορίστηκε στο 45%.

Αντί για αφορολόγητο όριο θεσπίζεται επιστροφή φόρου ύψους 1.950 ευρώ η οποία δίνεται ολόκληρη σε όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 18.000 ευρώ. Η επιστροφή φόρου μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος από τα 18.000 έως τα 19.000 ευρώ και κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος από τα 29.000 ευρώ και πάνω. Με βάση αυτό το σύστημα υπολογισμού του φόρου η επιστροφή μηδενίζεται για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ. Επίσης, καταργείται το πρόσθετο αφορολόγητο για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη. Στις περιπτώσεις αρνητικού φόρου μετά την αφαίρεση της επιστροφής φόρου το ποσό του αρνητικού φόρου δεν επιστρέφεται.

Με βάση αυτές τις αλλαγές επέρχεται ελάφρυνση από το φόρο κλίμακας για τους φορολογούμενους που δεν έχουν παιδιά και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους που έχουν ένα παιδί επέρχονται ελαφρύνσεις για όσους έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ και από εκεί και πάνω προκύπτουν επιβαρύνσεις. Για τους φορολογούμενους που έχουν δυο παιδιά προκύπτουν επιβαρύνσεις για ετήσιο εισόδημα από 9.000 ευρώ και πάνω ενώ για χαμηλότερο εισόδημα δεν επέρχεται μεταβολή του φορολογικού βάρους (ο φόρος παραμένει μηδενικός).

Αποδείξεις

Διατηρείται το μέτρο της υποχρέωσης συλλογής αποδείξεων για τους φορολογούμενους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός τους με μέγιστο ποσό απαιτούμενων αποδείξεων τα 10.500 ευρώ (αντιστοιχεί σε εισόδημα 42.000 ευρώ). Οι φορολογούμενοι που θα συγκεντρώσουν λιγότερες αποδείξεις από τις απαιτούμενες θα τιμωρηθούν με πρόσθετο φόρο 21% επί της διαφοράς μεταξύ των απαιτούμενων αποδείξεων και αυτών που συγκέντρωσε ο φορολογούμενος.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 7.500 ευρώ. Αν συγκεντρώσει 6.500 τότε για τα 1000 ευρώ σε αποδείξεις που του λείπουν θα τιμωρηθεί με επιπλέον φόρο 210 ευρώ (21% των 1.000 ευρώ).

Ελεύθεροι επαγγελματίες- μικρομεσαίοι

Καθιερώνεται μίνι φορολογική κλίμακα, χωρίς αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το πρώτο κλιμάκιο θα φτάνει έως τα 50.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή 26% και το δεύτερο θα επιβάλλεται σε υψηλότερο εισόδημα με συντελεστή 33%. Η κλίμακα αυτή φέρνει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όσους έχουν εισόδημα έως 55.000 ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα και ατομική επιχείρηση και ελαφρύνσεις για μεγαλύτερα εισοδήματα, οι οποίες όμως ψαλιδίζονται, λόγω της κατάργησης φοροαπαλλαγών.

Με την ίδια κλίμακα θα φορολογούνται και Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινοπραξίες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι αφανείς εταιρείες.

Να σημειωθεί ότι όσοι επαγγελματίες αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν υπογράψει σύμβαση με τους εργοδότες τους καθώς και όσοι έχουν έως τρεις πελάτες και έως το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προκύπτει από τον έναν εργοδότη θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Φοροαπαλλαγές

Καταργούνται οι περισσότερες εκπτώσεις από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, διατηρούνται μόνο οι απαλλαγές που αφορούν σε ιατρικά έξοδα και νοσήλια, διατροφή σε συζύγους και δωρεές προς το δημόσιο και κοινωφελή ιδρύματα. Η έκπτωση υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της δαπάνης με μέγιστο ποσό έκπτωσης για τις ιατρικές δαπάνες τα 3.000 ευρώ. Με άλλα λόγια καταργούνται απαλλαγές όπως αυτές για ενοίκιο κύριας κατοικίας, τόκους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα κ.ά.

Τεκμήρια

Από την 1η Ιανουαρίου μειώνεται σε μεγάλο βαθμό τα τεκμήρια διαβίωσης καθώς από ο υπουργείο Οικονομικών θεωρείται ότι είναι πολύ υψηλά προκαλώντας μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία σε σχέση με το όφελος από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τα τεκμήρια για τα ΙΧ ορίζονται στα 2.500 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.200 κυβικών εκατοστών, για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού προστίθενται 300 ευρώ για κάθε 100 κυβικά έως τα 2.000. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβικών προστίθενται 500 ευρώ για κάθε 100 κυβικά κα για αυτοκίνητα άνω των 3.000 ευρώ προστίθενται 700 ευρώ για κάθε επιπλέον 100 κυβικά.

Για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 5 ετών και έως τα 10 έτη επέρχεται έκπτωση 30% στο τεκμήριο, για ηλικίας άνω των 10 ετών το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Με βάση αυτές τις αλλαγές επέρχεται μείωση έως και 42% στο τεκμήριο αυτοκινήτων, ενώ σημαντικές είναι και οι μειώσεις στα τεκμήρια για κατοικίες (έως 43%). Επίσης μειώνεται από τις 3.000 στις 2.000 ευρώ το τεκμήριο ατομικής δαπάνης διαβίωσης για τους άγαμους φορολογούμενους και από τις 5.000 στις 3.000 ευρώ για τους έγγαμους φορολογούμενους. Παράλληλα μειώνονται σημαντικά και τα τεκμήρια για κατοικίες, σκάφη αναψυχής κ.ά.

Αποζημιώσεις απόλυσης-εφάπαξ-ενοίκια

Επιβάλλεται κλίμακα για την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων, η οποία θα έχει συντελεστή 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ εισοδήματος από ενοίκια, 30% για το εισόδημα από 12.000-60.000 και 45% για εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ από ενοίκια. Παράλληλα, με την παραπάνω κλίμακα θα φορολογείται και η εφάπαξ παροχή που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Να σημειωθεί ότι το εφάπαξ έως τώρα ήταν αφορολόγητο.

Επίσης, αλλαγές επέρχονται και στην φορολόγηση των αποζημιώσεων απόλυσης. Για αποζημίωση έως 50.000 ο φορολογικός συντελεστής θα είναι μηδενικός. Για το πέραν των 50.000 ευρώ ποσό της αποζημίωσης, θα ισχύει η κλίμακα που θεσπίζεται για την φορολόγηση των ενοικίων. Με αυτήν την αλλαγή επέρχεται αύξηση της φορολόγησης των αποζημιώσεων ύψους άνω των 50.000 ευρώ.

Φόρος εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους με τη νέα φορολογική κλίμακα και το νέο σύστημα υπολογισμού της έκπτωσης φόρου (φορολογούμενοι χωρίς παιδιά) 
Ετήσιο εισόδημα
Φόρος 2012
Φόρος 2013
Διαφορά φόρου
5.000 
6.000 
100 
-100 
8.000 
300 
-300 
9.000 
400 
-400 
10.000 
500 
150 
-350 
12.000 
700 
570 
-130 
15.000 
1.240 
1.200 
-40 
20.000 
2.420 
2.350 
-70 
25.000 
3.670 
3.650 
-20 
30.000 
5.320 
5.750 
430 
35.000 
7.070 
8.050 
980 
40.000 
8.820 
10.350 
1.530 
45.000 
10.720 
12.450 
1.730 
50.000 
12.620 
14.430 
1.810 
55.000 
14.520 
16.680 
2.160 
60.000 
16.420 
18.930 
2.510 
65.000 
18.420 
21.180 
2.760 
70.000 
20.420 
23.430 
3.010 
75.000 
22.420 
25.680 
3.260 
80.000 
24.420 
27.930 
3.510 
85.000 
26.420 
30.180 
3.760  
90.000 
28.420 
32.430 
4.010 
95.000 
30.420 
34.680 
4.260 
100.000 
32.420 
36.930 
4.510 


Φόρος εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους με τη νέα φορολογική κλίμακα και το νέο σύστημα υπολογισμού της έκπτωσης φόρου (φορολογούμενοι με ένα παιδί)


Ετήσιο εισόδημα
Φόρος 2012
Φόρος 2013
Διαφορά φόρου
5.000 
6.000 
8.000 
100 
-100 
9.000 
200 
-200 
10.000 
300 
150 
-150 
12.000 
500 
570 
70 
15.000 
1.040 
1.200 
160 
20.000 
2.220 
2.350 
130 
25.000 
3.470 
3.650 
180 
30.000 
5.120 
5.750 
630 
35.000 
6.870 
8.050 
1.180 
40.000 
8.620 
10.350 
1.730 
45.000 
10.520 
12.450 
1.930 
50.000 
12.420 
14.430 
2.010 
55.000 
14.320 
16.680 
2.360 
60.000 
16.220 
18.930 
2.710 
65.000 
18.220 
21.180 
2.960 
70.000 
20.220 
23.430 
3.210 
75.000 
22.220 
25.680 
3.460 
80.000 
24.220 
27.930 
3.710 
85.000 
26.220 
30.180 
3.960 
90.000 
28.220 
32.430 
4.210 
95.000 
30.220 
34.680 
4.460 
100.000 
32.220 
36.930 
4.710 


Φόρος εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους με τη νέα φορολογική κλίμακα και το νέο σύστημα υπολογισμού της έκπτωσης φόρου (φορολογούμενοι με δυο παιδιά)


Ετήσιο εισόδημα
Φόρος 2012
Φόρος 2013
Διαφορά φόρου
5.000 
6.000 
8.000 
9.000 
10.000 
100 
150 
50 
12.000 
300 
570 
270 
15.000 
840 
1.200 
360 
20.000 
2.020 
2.350 
330 
25.000 
3.270 
3.650 
380 
30.000 
4.920 
5.750 
830 
35.000 
6.670 
8.050 
1.380 
40.000 
8.420 
10.350 
1.930 
45.000 
10.320 
12.450 
2.130 
50.000 
12.220 
14.430 
2.210 
55.000 
14.120 
16.680 
2.560 
60.000 
16.020 
18.930 
2.910 
65.000 
18.020 
21.180 
3.160 
70.000 
20.020 
23.430 
3.410 
75.000 
22.020 
25.680 
3.660 
80.000 
24.020 
27.930 
3.910 
85.000 
26.020 
30.180 
4.160 
90.000 
28.020 
32.430 
4.410 
95.000 
30.020 
34.680 
4.660 
100.000 
32.020 
36.930 
4.910 

 
Το νέο σύστημα της σταθερής έκπτωσης φόρου για μισθωτούς – συνταξιούχους

Ετήσιο εισόδημα
 
Έκπτωση φόρου
 
 
5.000 
1.950 
7.000 
1.950 
8.000 
1.950 
10.000 
1.950 
15.000 
1.950 
20.000 
1.850 
22.000 
1.750 
25.000 
1.600 
30.000 
1.300 
35.000 
800 
40.000 
300 
42.000 
100 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.000 
70.000 
75.000 
80.000 
85.000 
90.000 
95.000 
100.000 


Φόρος εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Ετήσιο εισόδημα
Φόρος 2012
Φόρος 2013
Διαφορά φόρου
5.000 
1.300 
1.300 
7.000 
200 
1.820 
1.620 
9.000 
400 
2.340 
2.140 
10.000 
500 
2.600 
2.100 
15.000 
1.240 
3.900 
2.660 
20.000 
2.420 
5.200 
2.780 
25.000 
3.670 
6.500 
2.830 
30.000 
5.320 
7.800 
2.480 
35.000 
7.070 
9.100 
2.030 
40.000 
8.820 
10.400 
1.580 
45.000 
10.720 
11.700 
980 
50.000 
12.620 
13.000 
380 
55.000 
14.520 
14.650 
130 
60.000 
16.420 
16.300 
-120 
65.000 
18.420 
17.950 
-470 
70.000 
20.420 
19.600 
-820 
75.000 
22.420 
21.250 
-1.170 
80.000 
24.420 
22.900 
-1.520 
85.000 
26.420 
24.550 
-1.870 
90.000 
28.420 
26.200 
-2.220 
95.000 
30.420 
27.850 
-2.570 
100.000 
32.420 
29.500 
-2.920 

Φόρος στο εισόδημα από ενοίκια

Ετήσιο εισόδημα
από ενοίκια
Φόρος
3.000
300
5.000 
500 
10.000 
1.000 
15.000 
2.100 
20.000 
3.600 
25.000 
5.100 
30.000 
6.600 
35.000 
8.100 
40.000 
9.600 
45.000 
11.100 
50.000 
12.600 
55.000 
14.100 
60.000 
15.600 
65.000 
17.850 
70.000 
20.100 
75.000 
22.350 
80.000 
24.600 
85.000 
26.850 
90.000 
29.100 
95.000 
31.350 
100.000 
33.600 


Φόρος στο εφάπαξ


Ποσό εφάπαξ
Φόρος
10.000
1.000
15.000
2.100
20.000 
3.600 
30.000 
6.600 
40.000 
9.600 
50.000 
12.600 
60.000 
15.600 
70.000 
20.100 
80.000 
24.600 
90.000 
29.100  
100.000 
33.600 
110.000 
38.100 
120.000 
42.600 
130.000 
47.100 
140.000 
51.600 
150.000 
56.100 


Φόρος στην αποζημίωση απόλυσης

Ποσό
Φόρος σήμερα
Φόρος 2013
Διαφορά
10000
0
0
0
15000
0
0
0
20000
0
0
0
50000
0
0
0
60000
0
1000
1000
70000
700
3600
2900
80000
800
6600
5800
90000
900
9600
8700
100000
1000
12600
11600
120000
5000
20100
15100
130000
7000
24600
17600
150000
9000
33600
24600
200000
15000
56100
41100


Τα νέα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα μέχρι και 5 έτη
 
Κυβικά εκατοστά
Τεκμήριο 2012
Τεκμήριο 2013
1.000 
4.000 
2.500 
1.200 
4.000 
2.500 
1.400 
5.200 
3.000 
1.500 
5.800 
3.500 
1.600 
6.400 
4.000 
1.700 
7.000 
4.500 
1.800 
7.600 
5.000 
1.900 
8.200 
5.500 
2.000 
8.800 
6.000 
2.100 
9.700 
6.500 
2.200 
10.600 
7.000 
2.300 
11.500 
7.500 
2.400 
12.400 
8.000 
2.500 
13.300 
8.500 
2.600 
14.200 
9.000 
2.700 
15.100 
9.500 
2.800 
16.000 
10.000 
2.900 
16.900 
10.500 
3.000 
17.800 
11.000 
3.100 
19.000 
11.700 
3.200 
20.200 
12.400 
3.300 
21.400 
13.100 
3.400 
22.600 
13.800 
3.500 
23.800 
14.500 

*Για οχήματα ηλικίας 5 έως 10 ετών το τεκμήριο μειώνεται κατά 30% και για οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας μειώνεται κατά 50%

http://www.capital.gr/news.asp?id=1666688

Δεν υπάρχουν σχόλια: