Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Από αύριο οι αιτήσεις για επιδοτούμενους παιδικούς σταθμούς


Ξεκινά από αύριο και έως τις 23 Ιουλίου η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδοτούμενων από το ΕΣΠΑ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Καλύπτει οικογένειες με εισόδημα έως 40.000ευρώ.

Η αίτηση θα ξεκινήσει να διατίθεται από αύριο σε έντυπη μορφή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.), από τα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ. Σε ηλεκτρονική μορφή θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα έχουν ήδη δημοσιευθεί όλες οι δομές που παραμένουν επιλέξιμες από πέρυσι ή που μπήκαν στο πρόγραμμα φέτος (πατήστε το σύνδεσμο Προσωρινοί πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών ανά νομό).

Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί ιδιοχείρως αλλά και ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:

1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα -Περιφέρειες: Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος,546 26 Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα - Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενες:

- Η αίτηση συνοδεύεται από 2 παραρτήματα, την αίτηση συμμετοχής - δήλωση μητέρων και το έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων).

- Προσοχή: Εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

- Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την ΕΕΤΑΑ. Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.

- Οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε επίπεδο πόλης.

- Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Αθήνας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).

- Το πρόγραμμα λέγεται "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Η πρόσκληση απευθύνεται στις γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών (και εφήβων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας αν αυτά έχουν αναπηρία).

- Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

- Εξαιρούνται: οι υπάλληλοι στενού και ευρύτερου δημοσίου.

- Οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής,κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

- Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».


http://www.capital.gr/news.asp?id=1556284

Δεν υπάρχουν σχόλια: