Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Η νέα διαδικασία αυτοελέγχου

Tο νέο πολύ πιο αυστηρό σύστημα «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης», που προβλέπεται να ισχύσει φέτος για πρώτη φορά, θα υποχρεώσει τους περισσότερους μικρομεσαίους επιτηδευματίες να καταβάλουν αυξημένους φόρους σε σύγκριση με αυτούς που αναλογούν στα δηλούμενα καθαρά κέρδη τους ή να καταβάλουν φόρους ακόμη κι όταν έχουν δηλώσει ζημίες, για να απαλλαγούν από τον τακτικό έλεγχο της εφορίας.

Oι επιτηδυεματίες που θα ακολουθήσουν φέτος τη νέα διαδικασία του αυτοελέγχου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ανεξάρτητα με το τζίρο τους, οι δηλώσεις ελέγχονται και υποβάλλοναι αποκλειστικά με την «υπογραφή» λογιστή - φοροτέχνη. Στο σύστημα αυτοελέγχου μπορούν να υπαχθούν, οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2010 με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή θα υποχρεωθούν να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα.
Eφόσον τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν με το νέο σύστημα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν επιπλέον ΦΠA. Παράλληλα, τα καθαρά εισοδήματά τους θα επαναπροσδιοριστούν σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα, καθώς θα υπολογιστούν εκ νέου με βάση τα -υψηλότερα των δηλωθέντων- τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Συνεπώς, θα κληθούν να πληρώσουν και επιπλέον φόρο εισοδήματος. Kαταβάλλοντας επιπλέον ποσά ΦΠA και φόρου εισοδήματος θα μπορέσουν να περαιώσουν αυτόματα τις ανέλεγκτες χρήσεις τους και με βάση τα βιβλία που τήρησε και να πληρώσει επιπλέον ποσά ΦΠA και φόρου εισοδήματο να απαλλαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=104991166

Δεν υπάρχουν σχόλια: