Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Πώς θα αυτασφαλίζονται µε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη απολυµένοι ηλικίας 55 έως 64 ετών

Τέσσεραµέτρα-ανάσαγια ανέργους προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Οισχετικές ρυθµίσεις εντάσσονται στο νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωσητου Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) που θα δοθεί για δηµόσια διαβούλευση την ερχόµενη Δευτέρα και στο οποίο θα είναι ενσωµατωµένο και πακέτοδιαφόρων θεµάτων που άπτονται στην κοινωνική ασφάλιση. Ετσι:

1. ΕΩΣ και 1.500 ΕΝΣΗΜΑ θα συµπληρώνει ο ΟΑΕΔ για τη συνταξιοδότηση ανέργων πουχρειάζονται τουλάχιστον 4.500 ένσηµα για να εισπράξουν την κατώτατη σύνταξη ακόµη και στα 55 ή 60 έτη (µε καθεστώς βαρέων).

2. ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3863/2010 (νόµος Λοβέρδου) προβλέπεται ότι εργαζόµενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών – των οποίωνη σύµβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις –εφόσον παραµένουν άνεργοι έχουν το δικαίωµα της αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διµήνου από την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέλυσε να συµµετέχει µε: α) Το 50%του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισµένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 χρόνια. β) Το 80% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισµένους 60ετών συµπληρωµένων έως 64ετών και για χρονικό διάστηµα µέχρι 3χρόνια. Το υπόλοιπο µέρος του κόστους αυτασφάλισης µπορεί να καλύπτεται µε ειδικά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης του ΟΑΕΔ ή µε την ένταξη των απολυόµενων στα προγράµµατα εργασίας των µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στονδηµόσιο τοµέα, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τον κλάδο ΛΑΕΚ.

3. ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης 400.000 ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων. Από το µέτρο αυτό θα ωφεληθούν εκείνοι που είτε δεν έχουν δουλειά είτε απασχολούνται προσωρινά, µε αποτέλεσµανα µη συµπληρώνουν τοναπαιτούµενο αριθµό ενσήµων γιανα έχουν περίθαλψη. Η κάλυψη αυτή θα αφορά: n Ανέργους ηλικίας µέχρι 30 ετών µε µόνη προϋπόθεση την εγγραφή τους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. n Ανέργους ηλικίας από 30 ετών και άνω που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΕ. Ο χρόνος ασφάλισης για κάθε έτος µετά το 30ό προσαυξάνεται κατά 100 ηµέρες ασφάλισης και µέχρι συµπλήρωσης 3.000 ηµερών ασφάλισης.

n Εργαζοµένους που συµπλήρωσαν το 2010 πενήντα ηµέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα (αντί των 70 ηµερών που ισχύει σήµερα). Υπενθυµίζεται πως ιατροφαρµακευτική κάλυψη για δύο χρόνια µετά τη διακοπή της δραστηριότητας παρέχεται ήδη από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους ασφαλισµένουςαπό 30 µέχρι και 65 ετών.

4. ΟΣΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ είναι άνω των 55 ετών θαέχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις µε το υπό καθιέρωση πρόγραµµα τηςκοινωνικής οικονοµίας και τωντοπικών προγραµµάτων απασχόλησης.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4622959

Δεν υπάρχουν σχόλια: