Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Εντολή εντατικών ελέγχων για την είσπραξη του ΦΠΑ

τα έγραψα, μπροστά μας είναι...

Σε αγώνα δρόμου και μάλιστα «σπριντ» μπαίνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να εισπράξει 22 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και να περιορίσει την «μαύρη τρύπα» των εσόδων του προϋπολογισμού. Εφορίες και ελεγκτικά κέντρα έλαβαν εντολή να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων ΦΠΑ και να προχωρήσουν άμεσα στο καταλογισμό προστίμων για εκθέσεις ελέγχων του ΣΔΟΕ που βρίσκονται στα συρτάρια τους.

Επίσης οι εφορίες καλούνται μέχρι την Παρασκευή να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων τα έντυπα Ε9 του 2009 και του 2010, ώστε να προχωρήσει η εκκαθάριση του ΕΤΑΚ και της έκτακτης εισφοράς του 2009 και του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) για το 2010. Στο στόχαστρο των φοροελεγκτών βρίσκονται 65.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλλει από τις αρχές του έτους περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Οσοι «ξέχασαν» να αποδώσουν τον ΦΠΑ στο δημόσιο θα καλούνται τηλεφωνικά για να προσέλθουν εντός 5 ημερών στην Εφορία, αλλιώς θα εκδίδεται άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου.

Δύο έλεγχοι
Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Οικονομικών απαιτεί από κάθε υπάλληλο εφορίας και ελεγκτικού κέντρου να διενεργεί και να ολοκληρώνει τουλάχιστον δύο ελέγχους την ημέρα αν πρόκειται για βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας και τουλάχιστον έναν έλεγχο την ημέρα αν πρόκειται για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Οι ελεγκτές θα ελέγχονται αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους από ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργήσει η ΓΓΠΣ, ενώ με ευθύνη των προϊσταμένων των εφοριών μέσα σε τρεις μέρες από την αποστολή της εγκυκλίου θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά αρχεία στη Διεύθυνση Ελέγχου με τα ονόματα των ελεγκτών που θα «τρέξουν» τους προσωρινούς ελέγχους ΦΠΑ.

Με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής προστίμων για τις υποθέσεις ελέγχων του ΣΔΟΕ και της πρώην ΥΠΕΕ. Ακόμη οι εφορίες όλης της χώρας καλούνται μέσα σε δέκα μέρες να υποβάλλουν στις οικονομικές επιθεωρήσεις καταστάσεις στις οποίες θα αναφέρονται οι εκθέσεις ελέγχων που εκκρεμούσαν στις 31/12/2009 και στις 31/8/2010. Εφόσον εκκρεμούν στις εφορίες εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ, της πρώην ΥΠΕΕ, των πρώην ειδικών συνεργείων ελέγχου και των ίδιων των εφοριών θα πρέπει μέσα σε πέντε μέρες από τη λήψη της εγκυκλίου να κοινοποιηθούν οι καταλογιστικές πράξεις ώστε να επιταχυνθεί η είσπραξη των προστίμων.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=61331151

ολόκληρη η εγκυκλιος - ΠΟΛ 1130

Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγιών και εντολών σας γνωρίζουμε ότι για διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ,) θα απασχοληθεί αποκλειστικά στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. που θα αφορούν Φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά. Προς τούτο, σε κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου αυτής, να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού που υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με τους εν λόγω ελέγχους, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τεκμήριο οι έλεγχοι αυτοί δεν απαιτούν προχωρημένες ελεγκτικές γνώσεις, με τον ορισμό συγκεκριμένων υπαλλήλων αποκλειστικής απασχόλησης με το έργο αυτό. Οι εν λόγω υπάλληλοι, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργούν και θα ολοκληρώνουν (με τη σύνταξη και της έκθεσης ελέγχου), δύο (2) τουλάχιστον ελέγχους ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του K.B.Σ και ένα (1) τουλάχιστον έλεγχο ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: