Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Τρεις οι κατηγορίες αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων


Μέσα από τα προγράμματα που προσφέρουν ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, ο κάθε καταναλωτής μπορεί να βρει το αποταμιευτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης που καλύπτει τις δικές του ανάγκες. Σε γενικές γραμμές οι ασφαλιστικές και οι τράπεζες προσφέρουν τρεις κατηγορίες αποταμιευτικών- συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν και με ασφαλιστικές υπηρεσίες από τον κλάδο της υγείας:

Η πρώτη αφορά προγράμματα περιοδικών καταβολών που επιλέγουν τοποθετήσεις χωρίς επενδυτικό κίνδυνο και εγγυώνται μια σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό έπειτα από τουλάχιστον 15 χρόνια.

Η δεύτερη περιλαμβάνει προγράμματα περιοδικών καταβολών που επενδύουν σε τοποθετήσεις με επενδυτικό κίνδυνο που επιλέγει ο πελάτης και έχουν ενσωματώσει τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους των επενδυτικών επιλογών του, προσφέροντας αντιστοίχως μια σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό έπειτα από τουλάχιστον 15 χρόνια. Στη λήξη των προγραμμάτων αυτού του είδους οι πελάτες έχουν την επιλογή να εισπράξουν το συνολικό κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί είτε σε μορφή μηνιαίας σύνταξης είτε εφάπαξ. Ιδιαίτερη απήχηση έχουν τα προγράμματα που καλύπτουν ανάγκες από την πρόβλεψη μελλοντικού εισοδήματος, ως συμπλήρωμα στη σύντα ξη ακόμη και στη φροντίδα των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Η τρίτη κατηγορία, τέλος, αφορά τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα περιορισμένης διάθεσης για πελάτες που θέλουν να αποταμιεύσουν ένα αρχικό ποσό με μεσομακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης, τουλάχιστον δεκαετίας. Στην προκειμένη περίπτωση οι αποδόσεις τους είναι συνήθως συνδεδεμένες με την πορεία χρηματιστηριακών δεικτών ή συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας του κάθε προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης τόσο της προστασίας του επενδυόμενου κεφαλαίου όσο και μιας ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης, ανεξαρτήτως της πορείας των χρηματιστηριακών αγορών.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι αρκετά ασφαλιστικά προγράμματα εγγυώνται μια μίνιμουμ απόδοση που μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 3%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης καταβάλλει κανονικά τις εισφορές του για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, η οποία μπορεί να φθάνει ακόμη και τα 25 έτη. Στο τέλος ο ασφαλισμένος επιλέγει τον τρόπο καταβολής των «δεδουλευμένων». Συγκεκριμένα, στη λήξη του προγράμματος η τράπεζα καταβάλλει είτε ένα εφάπαξ ποσό είτε σύνταξη κάθε μήνα, που εξαρτώνται από το ύψος των εισφορών του πελάτη αλλά και από τη διάρκεια και απόδοση της επένδυσης.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=335863&ct=16&dt=06/06/2010

Τι αποδίδουν οι τοποθετήσεις

Σύμφωνα με μελέτες στις ΗΠΑ, η μέση ετήσια απόδοση του αμερικανικού δείκτη εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης S&Ρ ανέρχεται, τα τελευταία 81 χρόνια, σε 12%. Κάνοντας απλούς υπολογισμούς, τα αποτελέσματα που ελήφθησαν είναι τα εξής:

\334 Ενας 20χρονος πρέπει να επενδύει τα επόμενα 45 χρόνια 47 ευρώ τον μήνα ή να επενδύσει σήμερα και για μόνο μία φορά 6.098 ευρώ, ώστε να έχει στα 65 του 1 εκατ. ευρώ.

\334 Αντίστοιχα, ένας 25χρονος πρέπει να επενδύσει εφάπαξ 10.747 ευρώ ή 85 ευρώ τον μήνα για τα επόμενα 40 χρόνια, ώστε να φθάσει το 1 εκατ. ευρώ.

\334 Ενας νέος 30 ετών πρέπει να επενδύσει 18.940 ευρώ εφάπαξ ή 155 ευρώ τον μήνα για τα επόμενα 35 χρόνια, για να γίνουν 1 εκατ. ευρώ τα χρήματά του.

\334 Τέλος, ένας 35χρονος πρέπει να επενδύσει 33.378 ευρώ εφάπαξ ή να αποταμιεύει 286 ευρώ τον μήνα, για να είναι εκατομμυριούχος όταν φθάσει τα 65 του χρόνια.

Τα εργαλεία για την επένδυση
Υπάρχουν δύο εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό στο μέλλον: τα ασφαλιστικά προγράμματα στήριξης της κύριας σύνταξης και τα αμοιβαία κεφάλαια. Αναλυτικότερα, τα συνταξιοδοτικά προϊόντα εξασφαλίζουν πρόσθετο εισόδημα σε μορφή εφάπαξ ποσού ή μηνιαίας σύνταξης.

Δίνουν την ευχέρεια στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες και την οικονομική του δυνατότητα, το ύψος του μηνιαίου ή ετήσιου ασφαλίστρου, το οποίο κατ΄ ελάχιστον μπορεί να ανέλθει ως και τα 15 ευρώ τον μήνα, ποσό ιδιαίτερα χαμηλό ακόμη και για νοικοκυριά με περιορισμένα εισοδήματα.

Πολύ σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι αρκετά ασφαλιστικά προγράμματα εγγυώνται ελάχιστη απόδοση που κυμαίνεται στο 3%- 4%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης καταβάλλει κανονικά τις εισφορές του για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, η οποία μπορεί να φθάνει ακόμη και τα 25 έτη. Στο τέλος ο ασφαλισμένος επιλέγει τον τρόπο καταβολής των «δεδουλευμένων».

Συγκεκριμένα, στη λήξη του προγράμματος η τράπεζα καταβάλλει είτε ένα εφάπαξ ποσό είτε σύνταξη κάθε μήνα, που εξαρτώνται από το ύψος των εισφορών του πελάτη, αλλά και από τη διάρκεια και απόδοση της επένδυσης.

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο «εργαλείο» αποταμίευσης αποτελούν τα αμοιβαία κεφάλαια. Με τα προϊόντα αυτά, ένα νοικοκυριό ακόμη και με 50 ευρώ μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μεγάλο και επαγγελματικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από σημαντικό αριθμό μετοχικών τίτλων. Ετσι, μπορεί να αποταμιεύει όποιο ποσό έχει διαθέσιμο κάθε μήνα και στο τέλος μιας μεγάλης περιόδου να «εξαργυρώσει» τη συστηματική δέσμευση ενός πολύ μικρού μέρους του εισοδήματός του.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=335861&ct=16&dt=06/06/2010

_____________________________

Μπορεί να σας φανεί περίεργο αλλά η καλύτερη τοποθέτηση είναι σίγουρα οι μετοχές.
Τοποθέτηση σε μετοχές: €600-1200/χρόνο σε εταιρεία που απλά υποθέτεις ότι δεν θα κλείσει/αγοραστεί από άλλη τα επόμενα χρόνια. Τέτοιες ακόμα και στην Ελλάδα είναι κάμποσες, οι περισσότερες πρώην ΔΕΚΟ. Βασικό επίσης να δίνουν μέρισμα στους μετόχους - πχ η Άλφα Μπανκ δίνει μέρισμα κάθε χρόνο από το 1948(?) εκτός από το 2009-2010-? λόγω της "μερικής κρατικοποίησης" που έχουν υποστεί όλες οι εγχώριες τράπεζες.

Το μόνο πλεονέκτημα που έχουν τα σύνθετα προϊόντα αποταμίευσης (μαζί: σύνταξη, νοσοκομειακό, ζωής) είναι η μέχρι σήμερα ισχύουσα φοροαπαλλαγή για πόσο €1,200/χρόνο ή €180-300/χρόνο μείωση/επιστροφή φόρου. Όμως δεν πάνε όλα τα €1,200 στο συνταξιοδοτικό, οπότε η αποταμίευση δεν αφορά όλο το ποσό. Καλύπτει όμως ιδιωτικές κλινικές.

Ένας συνδυασμός των πιο πάνω θα ήταν ο καλύτερος.
Όποιος θέλει να το συζητήσουμε.

4 σχόλια:

Elein είπε...

καλημερα, πολυ ενδιαφεροντα αυτα που διαβασα καθότι προσπαθω να ενημερωθω για τους τροπους με τους οποιους μπορω να αποταμιευσω χρήματα, αν και οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μου φαίνονται λίγο αργοί και με μικρή απόδοση (πολύ πιθανόν να τα βλέπω λάθος τα πράγματα), γιαυτό το λόγο θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις μετοχές, αφού δεν έχω ιδέα πως, που και γιατι! αν έχεις την καλοσύνη να βοηθήσεις στην ενημέρωση μου θα σου ήμουν ευγνώμων.
φιλικά elein

geokalp είπε...

καλησπέρα

δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις για να μάθεις σε σχέση με τις μετοχές

για πρώτη φορά θα σου πρότεινα να ανοίξεις μια εφημερίδα και να δεις ότι υπάρχουν περί τις 300 εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑ
από ότι όνομα διαβάσεις, θα ήθελα να κυκλώσεις ότι σου κάνει "κλικ", έχοντας στο μυαλό σου:
-ποια εταιρεία νομίζεις ότι ΔΕΝ θα κλείσει, φαληρίσει σε 30 χρόνια από σήμερα
-εάν έχεις κάποια "καλή εικόνα" για οποιαδήποτε/οποιοδήποτε εταιρεία/επιχειρηματία

μετά τα ξαναλέμε

υ.γ. σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, 10-20 ετών, όσο διαρκεί ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα που βάζεις €600/χρόνο, οι τιμές των μετοχών στα παρόντα δείχνουν να μην βρίσκονται σε επίπεδα "φούσκας" αλά '99

Elein είπε...

Ευχαριστώ για την απάντηση σου, όντως βρίσκομαι σε στάδιο pre-junior σε οτι αφορά τις μετοχές και η συμβουλή σου ήταν υπεραρκετή προς το παρόν, συγχαρητήρια για το blog σου!!

geokalp είπε...

τα ξαναλέμε όποτε θέλεις