Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Σε διπλασιασμό φόρων οδηγεί η αυτοπεραίωση από το 2010

Δυσμενέστερο καθίσταται το καθεστώς της «αυτοπεραίωσης» για 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί μετά το Πάσχα από τη Βουλή, το νέο σύστημα αυτοπεραίωσης θα εφαρμόζεται από τη χρήση του 2010. Οσοι αποφασίσουν να περαιώνουν τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις αυτόματα (χωρίς τον έλεγχο από την εφορία) θα υποχρεώνονται να πληρώνουν, σε αρκετές περιπτώσεις υπερδιπλάσιους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ. Με το νέο σύστημα, οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ θα υπολογίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη με τεκμαρτό τρόπο, που είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τον λογιστικό προσδιορισμό (έσοδα - έξοδα) θα καταβάλλεται επιπλέον φόρος τόσο για το εισόδημα όσο και για τον ΦΠΑ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_27/03/2010_395626

Δεν υπάρχουν σχόλια: