Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Στις 150.000 ευρώ το αφορολόγητο για γονικές

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αύξηση του φόρου στα ποτά και στα τσιγάρα, αλλά και τη ρύθμιση της φορολόγησης των γονικών παροχών και δωρεών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές αυξάνεται στα 150.000 ευρώ, από 95.000 που ήταν με το προηγούμενο καθεστώς.

Μείωση φόρου προβλέπεται για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων αντικειμενικής αξίας έως 310.000 ευρώ, τόσο λόγω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου όσο και της αναπροσαρμογής των συντελεστών του φόρου. Αντίθετα αύξηση φόρου προκύπτει για τα ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 310.000 ευρώ

Οι συντελεστές

Η κλίμακα που θα ισχύει πλέον για τη φορολόγηση γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών έχει ως εξής:

Για αντικειμενική αξία από 150.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 1%, από 300.000 μέχρι 600.000 ευρώ ανέρχεται σε 5% και πάνω από το όριο αυτό στο 10%.

-----Από την αιτιολογική έκθεση: -----

....

από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2009, παρατηρήθηκε τεράστια αύξηση στις διενεργούμενες γονικές παροχές και υπερ πολλαπλασιασμός των αξιών που αφορούσαν , ιδιαίτερα σε Δ.Ο.Υ. που υπάγονται ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς τον Δεκέμβριο του 2009 ο αριθμός των γονικών παροχών αυξήθηκε από 437 τον αντίστοιχο μήνα του 2008, σε 2.240 και η αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων, από 39,4 εκατ. Ευρώ σε 538,79 εκατ. Ευρώ.

Στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , τον ίδιο μήνα, από 252 γονικές παροχές το Δεκέμβριο 2008 σε 1.418, και η αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων από 1,5 εκατ. Ευρώ σε 244,5 εκατ. Ευρώ. Στη Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, από 20 γονικές παροχές τον Δεκέμβριο του 2008, διενεργήθηκαν 161 τον Δεκέμβριο του 2009, με αξίες 1 εκατ.και 23,7 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

.....

Ρυθμίζεται ενιαίος τρόπος καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας, ανεξάρτητα από το είδος του περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται ή από τον τίτλο βεβαίωσης του φόρου (δήλωση, πράξη οριστική, απόφαση δικαστηρίου κ.λπ.).

....

στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με τα οριζόμενα στις προτεινόμενες διατάξεις, θα συνυπολογίζονται πλέον όλες οι προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, δηλαδή σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από 1-1-1990. Κατά το συνυπολογισμό αυτό θα τύχουν εφαρμογής και οι διατάξεις των άρθρων 31 και 121 του Κώδικα, για την έκπτωση του φόρου των συνυπολογιζόμενων δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και για την εκκαθάριση υποθέσεων με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση αυτή συνεπώς καθίσταται ανενεργή και ουσιαστικά καταργείται για τις υποθέσεις αυτές η διάταξη περί συνυπολογισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3634/2008, η οποία στην πράξη θα εξακολουθεί να ισχύει μόνο κατά τον υπολογισμό του φόρου σε υποθέσεις, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι προϊσχύσασες διατάξεις.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1765980

καθήν στιγμή σήμερα συνυπολογίζονται μόνον όσες καταρτίστηκαν μέχρι 13.12.2007.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1766037

________________

Ο Αλογοσκούφης είχε κάνει πράγματι καταπληκτική δουλειά... Πολύ κακώς που τον είχε διώξει με τις κλωτσιές, ο τύπος ήταν απίθανος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: