Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Νέα κριτήρια για χορήγηση επιδόματος ανεργίας από το 2013

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα ισχύσουν τα νέα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ .
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τα 450. Εάν από το 2009, ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα 450 ημερήσια επιδόματα τότε δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων μέχρι να συμπληρωθεί το όριο των 450 ημερήσιων επιδομάτων. Από 1η Ιανουαρίου 2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να ξεπερνούν τα 400.
Για τις εορτές του Πάσχα οικονομική ενίσχυση των επιδοτούμενων ανέργων θα είναι ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
Για τις εορτές των Χριστουγέννων η οικονομική ενίσχυση θα ισούται με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2247951

Δεν υπάρχουν σχόλια: