Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Σε πλήρη εφαρμογή το scoring system των τραπεζών

Η αύξηση των καθυστερούμενων δανείων, οδηγεί τις τράπεζες σε αυστηρότερη βαθμολόγηση των υποψήφιων δανειοληπτών. Στόχος των τραπεζών είναι τα νέα καταναλωτικά δάνεια που χορηγούν -και τα οποία προέρχονται κυρίως από μεταφορές προηγούμενων οφειλών- να είναι εξασφαλισμένα, ει δυνατόν ακόμα και στο 100%.
Η συναλλακτική συμπεριφορά του κάθε καταναλωτή αποτελεί πλέον το σημείο-κλειδί και ταυτόχρονα το «διαβατήριο» του προκειμένου να δανειοδοτηθεί.Το σύστημα scoring -δηλαδή η βαθμολόγηση οικονομικής–συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών- έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.
Η συνέπεια στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων, το εισόδημα, το πλήθος των υποχρεώσεων (δάνεια κάρτες) αλλά και η οικογενειακή κατάσταση, είναι τα βασικά στοιχεία που ελέγχει το σύστημα.
Στο εξάμηνο τα καθυστερούμενα καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που δεν είχαν εξυπηρετηθεί για διάστημα 90 ημερών και άνω έφτασαν το 9,5%. Ενώ στο σύνολο τους οι καθυστερήσεις στις αποπληρωμές στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων έφτασαν το 6%.
Δηλαδή στο σύνολο του δανεισμού (250 δισ. ευρώ) τα καθυστερούμενα δάνεια έχουν ήδη ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ. Τα νοικοκυριά έχουν «κόκκινα» δάνεια ύψους 8,5 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα τα 5 δισ. ευρώ είναι τα καθυστερούμενα στεγαστικά (79 δισ. ευρώ τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστης) και 3,5 δισ. ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια (στα 36,38 δισ. ευρώ τα υπόλοιπα).
Οι Έλληνες τραπεζίτες έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι περιμένουν διπλασιασμό στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φέτος στο 10% (από 5% το 2008), που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ. Ενώ αν επαληθευτεί η πρόβλεψη του ΔΝΤ που θέλει τα «κόκκινα δάνεια» στο 12%, τότε το ποσό θα ανέβει στα 30 δισ. ευρώ.Ο περιορισμός των καθυστερούμενων δανείων είναι σήμερα για τις τράπεζες σημαντικότερος στόχος, σημαντικότερος ακόμα και από την αύξηση των χορηγήσεων.
Και αυτός είναι ο λόγος που έχουν υιοθετήσει το νέο σύστημα βαθμολόγησης του Τειρεσία, προκειμένου να δανειοδοτούνται εκείνοι οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν αποδείξει σε βάθος χρόνου ότι είναι καλοπληρωτές.
Έστω ότι ο Χ που είναι ιδιωτικός υπάλληλος, άγαμος, με εισόδημα 27.000 ευρώ το χρόνο, με ένα ακίνητο στο όνομα του, θέλει να μεταφέρει ποσό 40.000 ευρώ από καταναλωτικά και κάρτες. Ο Χ καθυστερεί από 2 μέχρι 20 μέρες την πληρωμή των δόσεων στις κάρτες του. Δεν είναι στη μαύρη λίστα του Τειρεσία, όμως η αίτηση του για μεταφορά οφειλών απορρίπτεται από τα συστήματα scoring των τραπεζών.Ο λόγος είναι ότι καθυστερεί να πληρώσει εγκαίρως τις μηνιαίες δόσεις του και το σύστημα τον βαθμολογεί με χαμηλό βαθμό, καθώς θεωρεί ότι έχει περισσότερες πιθανότητες το δάνειο του να βγει σε καθυστέρηση.Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες προχωρούν στη χορήγηση δανείου μόνο αν ο υποψήφιος δανειολήπτης, προχωρήσει σε προσημείωση ακινήτου, ή υπάρξει εγγυητής.
http://www.capital.gr/News.asp?id=816673

Δεν υπάρχουν σχόλια: