Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Όλη την ώρα τέτοια

Ποια ακίνητα μεταβιβάζονται με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες
Με σχετική διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή μέχρι 6.6.2008, με βάση την αντικειμενική αξία που ισχύει κατά την 7.4.2008. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από 8.4.2008, με την προϋπόθεση ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και 7.4.2008 σύμφωνα με την ισχύουσα γνωστή φορολογική διαδικασία (παραλαβή δήλωσης, χορήγηση αντιγράφου αυτής, καταβολή ή βεβαίωση του οικείου φόρου κλπ.).

Ή λένε το αυτονόητο και απλά το ανακοινώνουν ή ακόμα ενα ένα παραθυράκι για όσους πάνε αμέσως στη ΔΟΥ και ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ εννοείται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: