Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Εκτίναξη του αριθμού των προς πώληση κατοικιών το 2011

Σημαντική αύξηση των κατοικιών που θα διατεθούν προς πώληση στην διάρκεια του 2011, οι οποίες για πρώτη φορά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 50.000 κατοικίες, προβλέπει έρευνα της εταιρίας μελετών ακινήτων Property Ltd.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη γενικότερη δυσχερή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αλλά και την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας, την αύξηση των δανείων που θα βρεθούν σε καθυστέρηση και την έκρηξη των τραπεζικών αλλά και ιδιωτικών χρεών.
Ειδικότερα, ο αριθμός των νέων κατοικιών των οποίων η κατασκευή θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια του χρόνου, των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν στην διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας αλλά οι κατασκευαστές δεν προχώρησαν σε έναρξη εργασιών, θα είναι φέτος μεταξύ 20-30.000. Παράλληλα η αύξηση του αριθμού των στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση εκτιμάται από τραπεζικές πηγές ότι θα προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στην αγορά κατοικίας.
Ταυτόχορνα λόγω δυσκολιών εξυπηρέτησης των υπαρχόντων στεγαστικών δανείων εκτιμάται ότι θα «βγουν» προς πώληση περίπου 20.000 κατοικίες.
Ένα ακόμα στοιχείο που θα επηρεάσει την προσφορά κατοικιών είναι και οι πλειστηριασμοί λόγω τραπεζικών αλλά και ιδιωτικών χρεών. Η έκρηξη των διαταγών πληρωμής που καταγράφηκε στην διάρκεια του προηγούμενου χρόνου μπορεί να αποτελέσει μία ένδειξη για τις τάσεις που θα διαμορφωθούν αυτή την χρονιά. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών θα προσπαθήσει να πουλήσει λόγω κυρίως:
-οικονομικών δυσκολιών
-υπέρμετρης φορολογικής επιβάρυνσης
-αναδιάταξης του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μία προσέγγιση του αριθμού των ιδιοκτητών αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: