Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση για την απαγόρευση φύτευσης αμπέλων

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό 479/2008 και την ΚΥΑ 286839/2/4/2009 εξακολουθεί να ισχύει  η απαγόρευση φύτευσης αμπέλων με οινοποιήσιμες ποικιλίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Για να έχει το δικαίωμα κάποιος παραγωγός να φυτεύσει νέο αμπέλι θα πρέπει να αποκτήσει δικαιώματα φύτευσης.
Τα δικαιώματα φύτευσης κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:
1.    Νέο δικαίωμα φύτευσης
2.    Δικαίωμα αναφύτευσης
3.    Δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από Αποθεματικό.
Για φυτεύσεις εκτάσεων μικρότερες του στρέμματος δεν απαιτείται δικαίωμα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αμπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ικατανάλωση εντός της εκμετάλλευσης.
Οι φυτεύσεις εκτάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των παραπάνω είναι παράνομες και κατατάσσονται σε:
  1. Παράτυπες φυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998  (Κ.Υ.Α. 286839/2-4-2009).  
  2. Παράνομες φυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 Αυγούστου 1998  (Κ.Υ.Α. 286839/2-4-2009).
Τα σταφύλια που προέρχονται από αμπελοτεμάχια φυτευμένα μετά το έτος 1998 χωρίς άδεια απαγορεύεται να οινοποιούνται, οπότε δεν δύνανται να αναγράφονται στη Δήλωση Συγκομιδής. Επίσης πρέπει τα στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης να ταυτίζονται με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας.
Εκτάσεις πού φυτεύτηκαν με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μεγαλύτερες του ενός στρέμματος μετά την 31-8-1988, χωρίς το αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, δεν νομιμοποιούνται και υποχρεούνται οι κάτοχοι να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με δικά τους έξοδα. Σε περίπτωση που δεν προβούν άμεσα στην εκρίζωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200 Ευρώ ανά στρέμμα, η οποία διπλασιάζεται μετά την παρέλευση ενός έτους.

http://idomeneas.heraklion.gr/agra/?q=node/115

________________________________________

σχόλιο: δεν ήξερα ότι ισχύει κάτι τέτοιο


Δεν υπάρχουν σχόλια: