Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Τα 7 βήματα για την έναρξη επαγγέλματος


1ο ΒΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
1. Παραγγέλνεις σφραγίδα διαστάσεων μέχρι 2,3 Χ 6 cm, με: Ονοματεπώνυμο. Τίτλο επαγγέλματος ή  παρεχόμενων υπηρεσιών. Διεύθυνση. Τηλέφωνο. ΑΦΜ και  ΔΟΥ.

2. Προμηθεύεσαι από βιβλιοπωλείο: Ένα βιβλίο Εσόδων - Εξόδων Ελεύθερου Επαγγελματία. Ένα τριπλότυπο μπλόκ αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών. Ένα τριπλότυπο μπλόκ τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών. Το βιβλίο το αριθμείς. Τα μπλόκ τα αριθμείς και τα σφραγίζεις.

3. Δημιουργείς “Φάκελο – Δεξαμενή” με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
3.1 Πέντε απλά φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής σου Ταυτότητας (εμπρός – πίσω).
3.2 Τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά  για την επαγγελματική σου στέγη:

  • Αν ο γονέας σου παραχωρεί μέρος της ιδιόκτητης κατοικίας του:  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα, εις διπλούν, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και δύο  απλά φωτοαντίγραφα του  Ε 9 όπου  έχει  δηλωθεί η κατοικία.
  • Αν νοικιάσεις: Δύο φωτοαντίγραφα του μισθωτήριου συμβόλαιου, θεωρημένα από την εφορία.

3.3 Υπεύθυνες δηλώσεις σου, του Ν.1599/86, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Συγκεκριμένα:

  • Δύο για την επαγγελματική σου έδρα.
  • Μία ότι δεν έχεις θεωρήσει σε άλλη ΔΟΥ Βιβλία και Στοιχεία
  • Μία ότι δεν απασχολείς στην επιχείρησή σου προσωπικό.

3.4 Πίνακα των Κωδικών της κύριας και των άλλων δευτερευουσών δραστηριοτήτων σου.

3.5 Τις επιπλέον Βεβαιώσεις εργοδότη και ΙΚΑ, που θα χρειαστείς αν εργάζεσαι ή εργάστηκες και έχεις ασφάλιση ΙΚΑ και που στο 3ο Βήμα θα υποβάλεις στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.

2ο ΒΗΜΑ: ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ που ανήκεις

1. Κάνεις την προεγγραφή σου στο Επιμελητήριο που ανήκεις.

2. Παίρνεις: Τη Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής, που στο 4ο Βήμα θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.
3ο  ΒΗΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΕΒΕ που ανήκεις

1. Καταθέτεις, στον Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΕΒΕ που ανήκεις και όπου η πινακίδα “ΕΓΓΡΑΦΕΣ”, από το  “Φάκελο – Δεξαμενή”  που έφτιαξες, τα δικαιολογητικά που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.)

2. Συμπληρώνεις τα δικαιολογητικά που σου δίνουν: Αίτηση εγγραφής  και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο  Ο.Α.Ε.Ε. είναι ή όχι  πρώτος ασφαλιστικός σου φορέας.

3. Πληρώνεις εισφορά απογραφής  105,81 Ευρώ.

4. Παίρνεις: Την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε,  που στο 4ο Βήμα θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.


4ο ΒΗΜΑ:  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  Δ.Ο.Υ

1. Καταθέτεις στο Τμήμα Μητρώου:
1.1 Τη Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1.2 Την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης  στον Ο.Α.Ε.Ε.
1.3 Από το  “Φάκελο – Δεξαμενή”, τα δικαιολογητικά  που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.)

2. Συμπληρώνεις τη Δήλωση Έναρξης Εργασιών Μ2/TAXIS, που σου δίνουν.

3. Παίρνεις: Τη “Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών” και τη “Βεβαίωση Μεταβολής Α.Σ.”, για το αρχείο σου, των οποίων απλά φωτοαντίγραφα στο 5ο Βήμα θα υποβάλεις στον Ο.Α.Ε.Ε.


5ο ΒΗΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΕΒΕ

1. Καταθέτεις, όπου η πινακίδα “ΕΓΓΡΑΦΕΣ”: Τη Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών και τη Βεβαίωση Μεταβολής Α. Σ.

2. Παίρνεις: Την Πράξη Εγγραφής στον Ο.Ε.Ε.Ε, για το αρχείο σου,  και τη Βεβαίωση  Ν. 2084/92,  που στο 4ο Βήμα θα υποβάλεις στην Δ.Ο.Υ.


6ο ΒΗΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

1. Καταθέτεις απλά φωτοαντίγραφα της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και της Βεβαίωσης Μεταβολής Α.Σ.

2. Πληρώνεις για δικαίωμα εγγραφής 16,00 Ευρώ.

3. Παίρνεις: Το Πιστοποιητικό  Εγγραφής σου, που στο 7ο Βήμα  θα υποβάλεις στη ΔΟΥ.7ο  ΒΗΜΑ:  ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Καταθέτεις στο Τμήμα Μητρώου τη Βεβαίωση Ν. 2084/92.
2. Ακολούθως στο Τμήμα Κ.Β.Σ.:
2.1 Καταθέτεις:

  • Το Πιστοποιητικό Εγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
  • Τις δύο παρακάτω Υπεύθυνες Δηλώσεις σου, από το “Φάκελο – Δεξαμενή” :
1) ότι δεν  έχεις  θεωρήσει  σε άλλη ΔΟΥ  Βιβλία και Στοιχεία.
2) ότι  δεν απασχολείς  προσωπικό  στην επιχείρησή σου.

2.2 Συμπληρώνεις το  B1/TAXIS Σημείωμα Κ.Β.Σ,  που θα σου δώσουν.
2.3 Δίνεις για θεώρηση/τρύπημα το Βιβλίο Εσ.– Εξ. και τα μπλόκ  Αποδείξεων και  Τιμολογίων.
2.4  Παίρνεις το Αποδεικτικό Θεώρησης και θεωρημένα το Βιβλίο και τα 2 μπλόκ.


http://www.cretaforce.gr/blog/392-ta-7-bimata-gia-tin-enarksi-epaggelmatos

Δεν υπάρχουν σχόλια: